Polityka prywatności

Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://store-media.pl/ zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych jest Store-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, Al. KEN 36/112B (dalej “My”, “Store-Media” lub “spółka”).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika na stronie https://store-media.pl/. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez użytkowników zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dostęp do danych mają pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które w określonych przypadkach – np. wsparcia w przypadku awarii strony – mogą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

4. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Serwis stosuje jeden rodzaj plików „cookies” – „stały”. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika.

6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

7. Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies korzystając z instrukcji producentów przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari Opera lub zmieniając ustawienia na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

8. W ramach Serwisu, Administrator wykorzystuje pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, korzystając z Google Analytics: Vendor Name Cookes Name Expiration Time Description Google Analytics (GA) 12 mies. Usługa analityczna firmy Google Ireland Ltd. („Google”). GA używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia nam dokonanie analizy w jaki sposób internauta korzysta ze strony, w celu:

1/ tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych

2/ zebrania informacji na temat funkcjonalności strony (na przykład, w celu wykrycia problemów z nawigacją). Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google

Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Odbiorcy: Informacje dotyczące

podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. GA Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności GA: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google a EU-US Privacy Shield: (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Usunięcie / Sprzeciw: Możesz deaktywować Google Analytics poprzez ustawienia Cookies Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem z strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy. Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO (prawnie uzasadniony interes). Google Tag Manager Strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Okres przetwarzania danych Użytkowników.

Twoje dane będą przetwarzane:

a. przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi.

b. w przypadku, gdy jesteś naszym Klientem lub przedstawicielem Klienta – do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z umowy, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji.

c. mając na względzie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oparty na możliwości zachowania danych w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co pozostaje w związku z obowiązkiem wykazania sposobu wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego w art. 118 k.c. tj. przez okres 6 lat od dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie i wypisania z bazy danych.

Bezpieczeństwo danych

1. Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

Prawa użytkowników

1. Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzać Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli:

  • Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat;
  • Twoim zdaniem przetwarzamy je bezpodstawnie, lecz zamiast skorzystania z prawa do ich usunięcia żądasz ograniczenia przetwarzania do uzgodnionych z Tobą działań;
  • Są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Żądasz ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w Twoje dane osobowe w pliku zapisanym w formacie umożliwiającym jego uniwersalne odtworzenie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: traffic@store-media.pl

Pozostałe

1. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, lub które zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Ochrony Prywatności.

Store-Media deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2. W przypadku wprowadzenia zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem różnych kanałów
(na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając do Ciebie wiadomość ́e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na prywatność Twoich Danych Osobowych.

Kontakt

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres:

Store-Media Sp. z o.o., AL. KEN 36/112B, Warszawa, traffic@store-media.pl.

Warszawa, Styczeń 2022